Pokuta

"Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi"

( Prz 28, 13)

 

Przystępujący do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę.

Okazja do spowiedzi świętej:

  • 30 minut przed każdą Mszą św.
  • w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca,
  • z okazji rekolekcji wielkopostnych, świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia w wyznaczone dni, dla chorych, samotnych i starszych parafian w pierwsze piątki miesiąca. 


Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana:

 

"Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim" 

(Mt 5, 24) "

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.