Chrzest

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.


Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30.

Chrzest zgłasza jedno z rodziców ok. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Przynosimy:

  • akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego, 
  •  dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania), 
  • rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność· ),
  • rodzice chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą,
  • chrzestni zatroszczą się o świecę i białą szatę z wypisanym imieniem dziecka i datą chrztu.

 

"Kto przyjmuje chrzest, będzie zbawiony"

(Mk 16,16)

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.