Monitoring

Informujemy, że tereny należące do Parafii w tym : Cmentarz, teren Kościoła oraz plebania i tereny przyległe podlegają monitoringowi wizyjnemu. 

 

Monitoring ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie dóbr majątkowych i bezpieczeństwa ludzi na terenie monitorowanym.

 

Regulamin Monitoringu wizyjnego jest do wglądu w Kancelarii parafii w godzinach jej funkcjonowania.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Wniebowzięcia NMP W Praszce, siedziba: 46-320 Praszka, ul. Parafialna 1.